"Ja kaut kas nākas grūti, tad tas ir viens iemesls vairāk, lai to izdarītu."


Aksels Munte


VĒSTURE


Praksi sāku veidot 1992.gadā pēc Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes absolvēšanas un pēc veterinārmedicīniskās prakses licences iegūšanas kā specializāciju izvēloties mazo (istabas) dzīvnieku ārstēšanu. Šo 20 gadu laikā novirzīšanās no izvēlētā kursa nav notikusi, tikai, virzoties pa attīstības spirāles lokiem uz augšu, ir mainījušies apstākļi (sadarbības partneri, prakses telpas, iespējas), bet ne mērķi un sapņi par ideālu veterinārārsta praksi.

Prakses uzbūves pamatā ir sadarbība, uzticība, ilgtspējība, godīga attieksme pret sevi un klientu, kā arī mana pieejamība saviem pastāvīgajiem klientiem jebkurā diennakts laikā, ja ne fiziski, tad telefoniski. Mūsu prakse ir balstīta uz savstarpēju uzticēšanos, sadarbību un nemainīgu personīgu attieksmi.

Paldies maniem ilggadīgajiem un uzticīgajiem klientiem, kuri palīdzēja attīstīties gan man, gan praksei.

Dr. Normunds Fjodorovs